Tohopesate bijeenkomst in Hannover

Monday, February 09, 2009

Afgelopen weekend zijn ik en Isis afgereisd naar het Duitse Hannover voor een gezellige, informatieve en inspirerende informele Tohopesate bijeenkomst. De 'Vruntlike Tohopesate' is een netwerk van voornamelijk Noord-Duitse 14e en 15e eeuwse authenticiteitsgerichte levende geschiedenis groepen. De naam verwijst naar een Noord-Duitse stedenbond uit de late 15e eeuw die steden omvatte reikend van Nederland (o.a. Deventer!) tot aan de Baltische lidstaten, hetgeen eigenlijk neerkomt op het gebied van de Hanse.
We hebben de zaterdag doorgebracht met leuk bij elkaar zitten in een zaaltje; kennis uitwisselen, socializen, nieuwe gezichten leren kennen, bijkletsen met oude bekenden, evenementen voor dit jaar doorspreken. Ook was er een boekentafel waar iedereen zijn of haar meegebrachte 'vakliteratuur' boeken op kon neerleggen, dit voor de anderen aanwezigen om eens in te kijken en te zien wat voor interessants er allemaal in stond. Er lagen wel 40 boeken, allemaal over de late middeleeuwen, variërend van kunst tot archeologie en van kostuumkunde tot oorlogsvoering.
S'avonds werd er gezellig samen gegeten in een lokale Kneipe.


Andreas van de groep Elvelüüt Hamborch die het boek Tekens van Leven over opgravingen in s'Hertogenbosch aandachtig doorbladerd.

Op zondag werd het Landesmuseum van Nedersaksen bezocht. Hier bevonden zich relatief veel belangrijke altaarstukken van rond 1400. Deze waren zeer mooi. Helaas is fotografie in dit museum verboden, tenzij je speciale toestemming hebt. We zullen dus nog eens terug moeten gaan!
Bij elkaar was ik onder de indruk van de afstanden die men aflegde om de bijeenkomst bij te wonen. Er waren mensen uit Belgie (Isis), Nederland (ik), Berlijn, Frankfurt a.M., Hamburg en natuurlijk Hannover zelf.


Een bijkomend voordeel van deze trip naar centraal Noord-Duitsland is dat ik en Isis onderweg gelijk ook twee laat 14e eeuwse grafmonumenten konden bezoeken in de omgeving van Bielefeld.

Summary:
Past weekend Isis and I travelled to Hannover for a great meeting with other members of the
Vruntlike Tohopesate, a network of predominantly north-german 14th and 15th century living history groups. We spend the Saturday catching up, getting to know each other and exchanging knowledge. There was a booktable littered with over 40 books about all different kinds of late medieval subjects like warfare, archaeological finds, costume and art. The first photo shows Andreas Volborn browsing through the book Tekens van Leven about archaeological finds from the Dutch town of S'Hertogenbosch. In the evening we had dinner in a local restaurant.
On Sunday we visited the Landesmuseum of Lower Saxony. Here one can see relatively a lot of important and beautiful altarpieces from c. 1400. As photography is not allowed without permission we have to go back sometime, with such permission. All in all I was impressed with the distances people were willing to travel to go to the meeting. We had people from Belgium (Isis), the Netherlands (me), Berlin, Frankfurt a.M., Hamburg and of course Hannover itself.
Me and Isis combined the trip to Hannover with a visit to two late 14th c. effigies in the area of Bielefeld.

You Might Also Like

2 reacties | replies

Subscribe