Vakantie in visby, gotland

Sunday, September 12, 2010


Machteld, Merel en ik zijn een weekje naar Gotland geweest om daar te genieten van de natuur en middeleeuwse cultuur. Op Gotland zijn bijna 100 kerken, de meesten uit de 12e-14e eeuw. Een aantal daarvan hebben we bezocht. Enkele hebben nog originele wandschilderingen. Soms hebben ze zelfs nog wandkastjes met het originele slot. De meeste 'losse' voorwerpen liggen niet meer in de afzonderlijke kerken maar in het museum of museumdepot van Visby.
Het museum in Visby is ook erg interessant. De op het eiland verspreide vikingstenen zijn allemaal naar het museum gebracht en ook zijn enkele vikingschatten (de grootste bevatte 65 kg aan zilver) tentoongesteld. Er is nogal wat gevonden op het eiland, waaronder (vroeg middeleeuws) compleet paardentuig met beslag, een ophanging voor kookgerei, ontzettend veel juwelen, etc.
Enkele voorwerpen gevonden in massagraven uit de slag bij Visby (1361) zijn ook tentoongesteld: een paar malien coifs met schedel er nog in, een malienkolder, een paar coats of plates, wat zwaarden en dolken. 


Een ander leuk voorwerp in het museum was een tinnen drinkkan uit de 14e eeuw. Een helft van de 14e eeuwse gietmal is ook teruggevonden.
We went to visby last august and visited some medieval churches and the museum. An interesting find for our period was a 14th century pewter drinking vessel. One half of a casting mould was also found.

You Might Also Like

3 reacties | replies

Subscribe