Van I swaerde, ende niewe schede ende rieme daertoe

Wednesday, May 11, 2011

In 1344 liet de Hollandse graaf Willem IV zijn zwaard schoonmaken en van een nieuwe schede en bijbehorend riemwerk voorzien:

Item van I swaerde dat mijns heren was, te verveghen ende niewe schede ende rieme daertoe te maken, VI scot.

Anno 2010 was mijn zwaard hier ook dringend aan toe. Met de volgende set aan midden tot laat 14e eeuwse bronnen ben ik naar The Upperclass gestapt, aan de hand waarvan ze daar een schitterend stuk werk hebben gemaakt.


In 1344 the count of Holland, William IV, had his sword cleaned and refurbished with a new scabbard and belt. Anno 2010 my own sword was in need of such a new habitat as well. With the following mid to late 14th century sources in hand I contacted The Upperclass, with which they made a fabulous piece of work.
The real thing in black leather with brass mounts.
(pictures copyright The Upperclass 2011)
And here I am wearing it last weekend, together with my new girdle.

You Might Also Like

6 reacties | replies

Subscribe