Gestreept laken in Jan van Blois zijn rekening over 1361-62

Friday, February 08, 2008

Ten eerste de jaarlijks uit te keren kleding (livrei) aan Jan zijn gevolg. Ze krijgen aan gestreept laken:

-Jan en zijn 12 ridders een Gents groen gestreept laken met zijde gestreept
Per laken 4 lb. 10 s. gr.
- Voor de 22 knapen twee donkergroene Gentse gestreepte lakens
Per laken 47 s. 3 d. gr
- Voor de 19 ambachtslieden twee bruine Dendermondse gestreepte lakens
Per laken 37 s. gr
- Voor de 12 gersoenen anderhalf blauw Dendermonds gestreept laken
Per laken ca. 26 s. gr.
- Voor de knechten een grauw Dendermonds gestreept laken
Per laken 20 s. 8 d. gr

Verder blijkt ook uit deze jaarrekening dat:

Hannekiin den Hazen, die de corweyde paerde verwaerden voor een roc ende caproen 4 ellen striipts krijgt.
Per el 6 s. 8 d.

Janne Bouseret voor een caproen 3 quartier striipts lakens krijgt.
Per el 8 s.

Dircke van der Elborch die mit Dirck Heuken tymmerde tot miins joncheren bevelen voor een rocke ende caproen striipts laken 5 ellen krijgt
Per el 6 s. 8 d.

Dirc Heuken knecht, omdat hi van den rocken van der livereye niet en hadde krijgt 5½ ellen striips ende ghemenghets tot enen rocke ende caproen.
Per el 9 s. 8 d

Uit deze informatie blijkt dat gestreept laken door alle lagen van de samenleving gedragen kon worden. En dat gestreept laken voor zeer verschillende prijzen te koop was. Dit hing zeer waarschijnlijk samen met verschillen in kleur en/of kwaliteit van de lakens. Zo zien we dat Jan en zijn ridders zijde in hun livrei kleding hadden en dat de knechten grauwe stof kregen voor die kleding. Maar beide waren gestreept.

You Might Also Like

5 reacties | replies

Subscribe