Mantel

Friday, March 14, 2008

Het lijkt overbodig om te zeggen, maar in de middeleeuwen droeg men ook wel mantels tegen het gure weer buiten. Zo lezen we in de 1361-1362 jaarrekening met betrekking tot de hofhouding van de edelman Jan van Blois dat hij voor broeder Ruerich sinen cappellaen een mantel laat aanschaffen voor twee reizen:

Item den zelven daer hi eenen mantel of hadde op die reyse in Ghelrelant ende ieghens die reyse van Pruyssen 4 ellen bruins lakens, dellen 12 s., facit 48 s.

De laat 14e eeuwse mantel kende meerdere soorten sluiting. Een ervan bestond uit een rij knoopjes. Dit wordt duidelijk uit de volgende miniatuur uit een Bible Historiale van 1372. Hier wordt de sluiting van voren op de borst gedragen.

Een alternatief voor mannen was om de sluiting op de rechterschouder te plaatsen. Dit is te zien op het grafmonument van Johann von Holzhausen (+ 1393) en zijn vrouw Gudela Goltsteyn (+ 1371) in de Dom van Frankfurt am Main. Op deze manier heb ik mijn nieuwe mantel dan ook gedrapeerd terwijl ik vorige dinsdag voor de poort van kasteel Loevestein stond. Zie hieronder de vergelijking tussen de twee:


En nog twee shots waarop de mantel dichtvalt en dichtgehouden wordt:


Ik moet zeggen, het was heerlijk warm!


It seems unnecessary to say but in medieval times people wore mantles to keep out the foul weather when out and about. In the account of 1361-62 concerning the household of the nobleman Jan van Blois there is an entry for the buying of a mantle for Jan's chaplain brother Ruerich for the two journeys / campaigns to Guelders and to Prussia.

Item den zelven daer hi eenen mantel of hadde op die reyse in Ghelrelant ende ieghens die reyse van Pruyssen 4 ellen bruins lakens, dellen 12 s., facit 48 s

The late 14th century mantle had multiple types of fastenings, one of which was a row of buttons. This type is depicted on a miniature from a Bible Historiale from 1372. Here the fastening is worn on the chest.
An alternative for men was to wear the fastening on their right shoulder. This is depicted on the effigy of Johann von Holzhausen (+ 1393) and his wife Gudela Goltsteyn (+ 1371) in the Dom of Frankfurt am Main. When I stood before the gate of castle Loevestein last Tuesday I draped my new mantle in this way. Also you can see how it looks when it is closed hanging down, and while closing it by hand.
I have to say it felt comfortably warm inside!

You Might Also Like

4 reacties | replies

Subscribe