Muts

Sunday, March 02, 2008

Een aantal jaar geleden had ik al eens een lid van Elvelüüt Hamborch op een evenement rond zien lopen met, ik noem het maar, een 'zakmuts'. Ik ging er vanuit dat dit type muts te laat was voor onze periode van rondom 1370, omdat enerzijds zo'n muts me nog nooit was opgevallen in kunst van onze tijd en anderzijds omdat Elvelüüt net een iets latere periode uitbeeldt, namelijk 1375-1425 (dus gemiddeld ca. 1400 eigenlijk).
Maar een maand of twee geleden ging ik het schepenhuis in Mechelen eens bekijken en daar bevonden zich zogenaamde balkzolen (houtsculpturen aan de balken van het plafond) met weergaves van allerlei figuren, waarvan er twee zo'n type muts op hadden! Dit deel van het schepenhuis, de zaal van de vierschaar, is tussen 1374 en 1385 aan het laat dertiende eeuwse schepenhuis bijgebouwd. Van de balkzolen is zelfs bekend dat ze in 1375-1376 vervaardigd zijn door de Mechelse beeldsnijders Jan van Lokeren en Herman van Blankene.


Ook zie je dit type muts verder naar het zuiden voorkomen zoals op het portaal van de kerk in Thann (Elzas). Dit portaal dateert uit 1360-1400.Dat er mutsen werden gedragen in de Lage Landen blijkt ook uit de volgende post in de jaarrekening van de hofhouding van Jan van Blois over 1361-1362:

Item ghecoft bi Gheriit den Wilden te Berghen doe die voirscreven feeste dae was minen joncher ende heren Hughe tot twivoudighen mutsen 1 ellen wits laken 29 g. Item coste die selve te walken 1 1/2 gr.

Tweevoud
ig betekent dat ze gevoerd waren, en zo te zien met dezelfde stof als uit de buitenzijde. Walken betekent vollen, het was dus gevold (vervild) laken.

En dit is het resultaat geworden, gisteren op de DB Algemene Ledenvergadering is er de laatste hand aan gelegd:
A few years ago I had already seen a member of Elvelüüt Hamborch on an event walking around with, what I will call, a 'baghat'. I assumed this type of hat was too late for Deventer Burgerscap's 1370 portrayal as on the one hand I had never noticed such a hat on c. 1370 art before and on the other hand because Elvelüüt portray a slightly later period; 1375-1425 (so c. 1400 on average).
But when I visited the old townhall of Mechelen a few months ago I found some ceiling beams there with sculptures, two of which were wearing such a hat! And this part of the townhall was built inbetween 1374 and 1385. And it is even known that the wooden sculptures were made in 1375-1376 by the Mechelen sculptors Jan van Lokeren en Herman van Blankene. The same type of hat was not just popular over here as you can see it depicted on the portal of the church in Thann (Elsace), which dates to 1360-1400.
The wearing of hats made of cloth in the Low Countries can also be discerned from written sources. In the 1361-62 account of the household of nobleman Jan van Blois an entry was made for the buying of fulled white cloth to make 'twofold hats'. The twofold probably means they were lined with the same cloth as was used for the outside.
So now I made my own baghat. You can see it in the last photo. I finished it yesterday at the DB members meeting.

You Might Also Like

5 reacties | replies

Subscribe