Tinnen kandelaars - Pewter candleholders

Friday, March 20, 2009

Vandaag ontving ik mijn bestelling van tien kleine tinnen kandelaartjes van de tin/bronsgieter in Archeon, genaamd Scip van Aventueren. Hij had van een amateur metaal detector man het originele kandelaartje kunnen lenen, dat die had gevonden in Damme (bij Brugge), en met behulp daarvan een mal gemaakt waarmee mijn kandelaartjes zijn gegoten. Ze zijn dus een exacte kopie, authentieker kan bijna niet.

Today I acquired a batch of ten small pewter candleholders from the company Scip van Aventueren (Ship of Adventures), the pewter/bronze caster that has his workshop in Archeon. He was able to make a mold from a excavated find (by a metal detector hobbyist) in pristine condition from Damme (near Brugge), with which these were cast. So how much more authentic can it be? 8-)
De stijl van de kandelaar, met het houdertje, de schijf en de drie beentjes is te dateren in de 14e eeuw en vroeg 15e eeuw. Volgens literatuur is het de voorloper van de vanaf de midden 15e eeuw zo populaire kandelaren die een circulaire basis hebben (de ruimte tussen de beentjes opgevuld zodat hij een gesloten rand krijgt).
Andere, fragmentarische, en in meer of minder mate gelijkaardige vondsten van zulke tinnen kandelaren zijn gevonden in Londen, Brugge en Mechelen.

The style of candleholder, with the nozzle, disc and three legs, is 14th to early 15th century and according to literature presumably a precursor to the circular based candleholders of the mid 15th century and later. Other, more fragmentary, finds of this type of pewter candleholders were made in amongst others London, Brugge and Mechelen.Een leuk detail van deze tien kandelaars is dat ze gemaakt zijn met omgesmolten tin van wat borden en kannetjes die ik van mijn recent overleden grootvader had georven (geen nood, ze waren niet antiek). Dus als ik nu een kaars opsteek in een kandelaar heb ik een mooi aandenken aan hem.

A nice detail is that when I light the candles in these candleholders I will always remember my late grandfather (passed away a few weeks ago), since the candleholders were made with pewter from the jugs and plates I inherited from him (don't worry they were not antiques).

You Might Also Like

9 reacties | replies

Subscribe