Hee schal smeden eer hee synes sulues wert

Tuesday, January 11, 2011

Ik vond deze bepaling van 1382 voor de smedenknechten van de stad Riga (oude Hanzestad) over wat zij moesten maken als meesterstukken voordat zij 'zijnes zelven' (zelfstandige meester) konden worden. Het past goed bij de teksten over smeedgereedschappen die ik een paar maanden terug gepost heb.

I found this law for 1382 meant for the smiths apprentices in the town of Riga (old Hansa town) stating what masterpieces they had to make before they could be 'themselves' (independent master). It goes well with the texts about smithy tools I posted a few months ago.


Vortmer so neschal neen denst knecht in vnseme ampte synes sulues werden hee en hebbe hier gedenet en jaer vnde vortmer wanner hee synes sulues werden wil. Is hee en groffsmedeknecht hee schal smeden eer hee synes sulues wert een gud tymmerbijl vnde schal smeden en gude sadelexen vnde een gud hufiseren. Vnde is hee en cleensmydeknecht hee schal smeden (eer hee synes sulues wert) een gud par sporen vnde en gud par stegerrepe vnde schal maken een gud slod van dreen crusen dat dee dree stacke jo vnstraffelke syn. Vnde is hee een messer smede knecht hee schal smeden en gud weyde mes een gud stekemest vnde een hud brodmest dat desse dre jo vnstraffelke stan. Dyt scholen desse vorss. dre smeden in des werkemesters hues welker dee synes sulues werden wil.

You Might Also Like

3 reacties | replies

Subscribe