Battle of Wisby: 1361-2011

Thursday, August 18, 2011Elk jaar vind in het Zweedse stadje Wisby het grootste middeleeuwse festival van Scandinavië plaats, de 'medeltidsveckan'; de middeleeuwen week. Er is een grote markt, vuurspuugshow, steekspel, etc. Helaas rijden de ridders in nep harnassen en verkopen de handelaren veelal alles behalve authentieke middeleeuwse goederen. Een paar van onze Zweedse vrienden besloten dat 2011 een jaar was om daar eens goed verandering in te brengen en er een authentiek kampement in te richten.
Dit is niet toevallig, want in 2011 was het 650 jaar geleden dat de Deense koning, Waldemar Attertag, in 1361 de Zweedse eilanden Öland en Gotland binnenviel. Recht onder de stadsmuren van hanzestad Wisby, op Gotland, heeft de bevolking van Gotland geprobeerd om dit ridderleger staande te houden maar is er afgeslacht. De er begin 20e eeuw opgegraven massagraven zijn hier stille getuigen van.
De oorlog die Waldemar hiermee met de hanze ontketende werd pas negen jaar later, in 1370, beslecht met de overwinning door de hanze. Een oorlog waar ook Deventer met troepen en schepen aan heeft bijgedragen. Enfin, Deventer Burgerscap moest wel gewoonweg naar deze heropvoering van die roemruchte veldslag van 1361 gaan.


photo by Kajsa Stavebring

photo by Kajsa Stavebring

photo by Kajsa Stavebring

Each year the Swedish town of Wisby is host to the largest medieval festival in Scandinavia, the 'medeltidsveckan'; the medieval week. There is a big market, fireshow, joust, etc. It is only too bad that the knights wear fake armour and the merchants mostly sell anything but authentic medieval goods. A few of our Swedish friends decided that 2011 would be the year to change all that, by putting up a big authentic encampment, with battle reenactment.
This is not a coincidence, because 650 years ago, in 1361, the Danish king Waldemar Attertag invaded the Swedish islands of öland and Gotland. The population of Gotland tried to beat him back, right under the walls of the hanseatic town of Wisby, but got massacred by his knightly army. The mass graves, dug up in the early 20th century, are silent witnesses to this.
With this act, Waldemar started a war with the Hanseatic league. One which lasted for nine years and was ended by the hanseatic victory in 1370. Soldiers and ships from Deventer participated in this. So it goes without saying that Deventer Burgerscap just had to attend the reenactment of this famous battle of 1361.


And by God, it was a great event!
Wisby heeft nog steeds haar originele, vrijwel intacte, vroeg 14e eeuwse stadsmuren, inclusief een brede strook onbebouwd land ervoor. Op deze schitterende plek hadden wij ons kampement en konden we ook de veldslag uitvechten, zo'n 100 meter van de originele locatie. Delegaties van een groot deel van de beste 14e eeuwse levende geschiedenis groepen van Europa namen deel aan het evenement. Er stonden Zweden, Noren, Finnen, Polen, Tsjechen, Duitsers, Nederlanders, Belgen en Italianen, etc. Er waren workshops georganiseerd om te leren gouddraad borduren, leer bewerken (door onze Nijso!), smeden, naaien, etc. In het 13e eeuwse kapitelhuis kon je lezingen van experts bijwonen over gefronste hoofddoeken (door onze Isis!), harnassen, kleding, etc. Er was een voettoernooi waarbij er als hoofdprijs een Albion zwaard (top kwaliteit) werd weggegeven. En bij de veldslagen was er zelfs cavalerie aanwezig (Frilansene uit Noorwegen). Een paar dagen voor de hoofdveldslag bij Wisby werd ook de veldslag bij Mästerby heropgevoerd. Hier troffen de beide legers elkaar ook in 1361 zonder dat het tot een definitieve overwinning kwam voor een van beiden.
Wisby still has its original, almost intact, early 14th century walls, including a wide open space in front of them. At this scenic location we had our encampment and our battle, some 100 meters from the original spot. Delegations of some of the best 14th century living history groups in Europe took part. There were Swedes, Norse, Fins, Poles, Czechs, Germans, Dutch, Belgians and Italians, etc. Workshops had been organised, concerning goldwork embroidery, leather working (by our Nijso!), smithying, sowing, etc. Also lectures by experts were held in the 13th century chapters house, about frilled veils (by our Isis!), armour, clothing, etc. There was a foot tournament in which an Albion sword (top notch quality) was the main prize. And with the battles we even had cavalry (Frilansene from Norway). A few days before the main battle at Wisby, also the battle at Mästerby was reenacted. Here both armies had already encountered each other in 1361, but not yet reaching a decisive victory for one or the other.

Al met al hebben we een week lang met redelijk zon overgoten dagen op een prachtige plek heerlijk gekampeerd, oude vrienden ontmoet en nieuwe vrienden gemaakt, de markt bezocht, langs het strand gelopen, het oude stadje met al zijn kleine straatjes helemaal verkend, het Gotlands museum bezocht met tentoonstelling over de veldslag, het 14e eeuwse monument bij de massagraven opgezocht (dank Peter!), en zelfs heel authentiek met beurtrollen wacht gelopen s'nachts, met lantaarn en paalwapen in de hand, om het lokale schorriemorrie op een afstand te houden.
En als extra nagerecht, op onze reis terug naar huis, hebben we een aantal van ons eerst het hanze Schonen marktstrand in Zweden en in Duitsland Lüneburg en twee nabijgelegen dorpjes bezocht om wat 1370 kunst te bekijken; een doopvont, koorbanken en een grafplaat, terwijl de anderen Kopenhagen hebben bezocht en een aantal goede fotos gemaakt van een klotendolk die ik wil gaan gebruiken als inspiratie voor mijn bazelaar zijn schede.
All in all we had a superb week with lots of sun, camping on a gorgeous spot, meeting old friends and making new ones, visiting the market, walking over the beach, discovering the old town with its maze of alleys, visited the Gotland Museum with exhibition about the battle, looking up the 14th c. monument near the mass graves (thanks Peter!), and very authentic we took turns with patrolling at night, watching out for local scum with our polearms and lanterns in hand.
And to top it off, on our way back home, some of us visited the hanseatic Skanör marketbeach in Sweden and in Germany Lüneburg and two surrounding villages to look up 1370s art; a baptismal font, choir stalls and an effigy, while others visited Copenhagen and took some great photos of a bollock dagger which I want to use as inspiration for my baselard scabbard.

You Might Also Like

4 reacties | replies

Subscribe