Eenen Zwarten Lederen Riem

Friday, May 13, 2011Als reactie op de fantastische riem van Bertus in een vorige post heb ik een riem gemaakt die een normale burger zou dragen omstreeks 1370. Het is bekend dat riemen in de gehele middeleeuwen bestonden uit de volgende drie elementen, bevestigd op een strook leer of bandgeweven zijde: Een gesp, een riemtong en riembeslag. Ook kan een ophangsysteem aan de riem zijn bevestigd voor een zwaard, mes of tas. Aan deze riem heb ik een hangertje bevestigd voor een beursje.
De gesp is meestal gemaakt van gegoten messing. De D-vormige gesp was bijzonder populair, maar ook O-vormige gespen kwamen veel voor. Gespen met een metalen rollertje, zoals je die tegenwoordig nog veel ziet op tassen, komen vanaf de 14e eeuw al voor.
Het riemeinde of riemtong is ofwel gegoten, ofwel een simpel stukje gebogen messing. In dit geval is een simpel gebogen stukje messing gebruikt.
Het riembeslag kan gegoten zijn zoals hier, maar ook beslagen stukjes messing of vertinde ijzerplaatjes werden veel gebruikt. Met een pons worden dan bloemmotieven of ribbels in een stukje plaat geslagen, dat vervolgens met een nageltje op het leer wordt vastgezet.
De riem is meestal slechts enkele millimeters breder dan het riembeslag. in dit geval was het riembeslag zo'n 15 mm en de riem 18 mm breed. Sommige riemen waren niet breder dan 4-5 mm, maar riemen van 4-5 cm kwamen ook voor.


14th century gilded strap end made of metal sheet, soldered at the edges. Dutch find from my collection. The size is 10x40 mm.

De prijs van een zwarte lederen riem in de rekeningen van Jan van Blois is 6 groot. Nogal een verschil met de meer dan 18 pond voor de zilveren riem van Bertus (met ongeveer 6 groot in een schelling en 20 schelling in een pond).Picture from Dress Accessories showing the belt 14th century belt mount. There are two holes for the pins to attach it to the belt.

Het riembeslag is naar een vondst uit Londen, beschreven in 'Dress Accessories' van Egan en Pritchard en is gevonden in een laag uit 1350-1400. Het type beurshangertje dat hier gebruikt is kwam vanaf de 13e eeuw voor.


Picture from Dress Accessories showing the purse hanger.As a response on the post of Bertus about his beautiful new belt, I have made a belt a normal civilian would have worn around 1370. Medieval belts consist of the following three elements, fixed on a leather strap or a woven silk band: A buckle, a strap end and belt mounts. A hanger for a purse, sword or knife is also sometimes used. Here, I have attached a small purse hanger, typically for an alms purse. The buckle was usually made of brass or gunmetal. The D-shaped buckle was very popular, as well as the O-shaped buckle. Buckles with a metal roller that you often see on bags and belts nowadays were already used in the 14th century.
The strap end can be cast or made from a thin sheet of metal, either brass or tin coated iron.
The belt mounts can be made in the same way. When made of sheet, the shap, a flower or some other simple shape, is struck in the metal sheet with a hammer and a punch and cut and filed to shape. The belts were usually only a few millimeters larger than the mounts. Here the mounts were 15 mm wide and the width of the belt is 18 mm. Some belts were not wider than 4-5 mm, but belts of 4-5 cm were also in use.

The price of a black leather belt listed in the accounts of Jean of Blois was 6 great. A big difference compared to the more than 18 pounds paid for the silver belt of Bertus (with about 6 great in a schelling and 20 schelling in a pound).

The belt mounts are from an example in 'Dress Accessories' from Egan and Pritchard and was found in a layer dating from 1350-1400. The type of purse hanger used here was in use from the 13th century.

You Might Also Like

2 reacties | replies

Subscribe