Over ons - About us


Deventer Burgerscap is een deelgenootschap binnen de Nederlandse Levende Geschiedenis vereniging 'Die Landen van Herwaerts Over'. Wij beelden burgers uit van de Hanzestad Deventer rond haar hoogtijdagen van de late veertiende eeuw en hebben als focus 1370 genomen.
Om burgers uit te kunnen beelden moet je historische bronnen hebben waar je je op kunt baseren en hierin voorziet Deventer uitermate goed. Zo zijn bijna zonder hiaten de stadsrekeningen (tegenwoordig cameraars-rekeningen genaamd) vanaf 1337 bewaard gebleven en is ook de gilderol van het koopmansgilde vanaf 1249 tot 1387 nog intact en vandaag de dag nog te raadplegen.
Rond 1370 was Deventer een belangrijke Duitse stad. Zij was lid van de Hanze en zogezegd ook de 'princeps inter pares' van de steden van het Oversticht(Overijssel + Drenthe, onderdeel van het bisdom Utrecht, het Sticht). Ze had connecties o.a. met de hertog van Gelre en dreef directe handel met talrijke hanze en niet hanze steden gelegen tussen Vlaanderen en het Oost-Duitsland van vandaag de dag.
Deze setting stelt ons in de gelegenheid burgers uit te beelden vanuit alle lagen in de samenleving zoals ambachtslieden en kooplui. En daar Deventer in de late veertiende eeuw ook continu in staat van oorlog was met lokale heren, de bisschop van Utrecht en zelfs de koning van Denemarken, beelden wij ook de burgers uit in hun hoedanigheid als stadsmilitie op veldtocht.

_________________________________________________________

Deventer Burgerscap is a subgroup of the Dutch Living History society 'Die Landen van Herwaerts Over'. We portray citizens from the Hanseatic city of Deventer in her heydays of the late fourteenth century and have chosen the specific year of 1370 to focus on.
To be able to portray citizens well one has to have historical sources to base these portrayals on. The archive of Deventer provides in this very well. With almost none missing the city accounts (nowadays known as the cameraars-accounts) have been kept from 1337 onwards and also the records of the merchant guild, from 1249 to 1387, are still around today.
Deventer was an important German city in 1370. It was in the Hanseatic League and also the 'princeps inter pares' of the cities of the Oversticht (todays Dutch provinces of Overijssel & Drenthe, then part of the Sticht, the bishopric of Utrecht), she had connections a.o. with the duke of Guelders and traded directly with numerous hanseatic and non hanseatic cities located in between Flanders and todays eastern Germany.
This setting of late fourteenth century Deventer gives us the opportunity to portray civilians from all levels of society such as craftsmen and merchants. And because Deventer was almost always in a state of war at this time, be it with local lords, the bisshop of Utrecht (the 'Landlord') and even the king of Denmark, we also portray the Deventer citizens as being the city militia on campaign.

Subscribe