De weg naar Van Eyck

Monday, November 19, 2012

Eergisteren heeft Deventer Burgerscap de nieuwe tentoonstelling in het Rotterdamse Boijmans van Beuningen museum bekeken: De weg naar Van Eyck Er waren negentig kunstwerken, overwegend schilderstukken, te zien van kunst rond het jaar 1400, eindigend bij Van Eyck. Er zaten stukken tussen van hoge schilderkwaliteit, maar ook van lage (maar daarom niet minder waardevol) en van groot en klein formaat (bijvoorbeeld reisaltaartjes). Sommige stukken waren bekend, zoals het portret van Lijsbeth van Duvenvoorde, andere weer minder (en daarom interessant om eens te zien!).

Met ons kleine groepje vielen we danig op als twintigers en dertigers tussen de zee van grijze kopjes. En natuurlijk ook omdat onze focus erg op de weergegeven kleding en accesoires lag. Isis was vanzelfsprekend op gefronste hoofddoeken jacht. Nijso zocht naar de leren voorwerpen, etc. We genoten erg van alles en waren na een paar uur verzadigd met indrukken.

Natuurlijk is het de vraag in hoeverre de afgebeelde mode gebruikt kan worden binnen de groep. De mode van rond 1400 was toch weer net een tikje anders dan die rond 1370. Ik had stiekem gehoopt dat ze ook stukken zouden tentoon stellen van die paar decennia eerder. Helaas bleken ze veelal op zijn vroegst van 1390.
Een meevaller daarentegen was het vierluik van het Mayer van den Bergh / Walters Art Gallery. Dit kleine altaar uit de zuidelijke Nederlanden werd normaal gezien op ca. 1400 gedateerd. Maar doordat het in deze tentoonstelling was opgenomen is het nader onderzocht en is men op stijlvormen tot een nieuwe datering van ca. 1380 gekomen. Een stuk bruikbaarder dus voor Deventer Burgerscap!

The day before yesterday Deventer Burgerscap went to the new exhibition in the Rotterdam museum of Boijmans van Beuningen: The road to Van Eyck. Over ninety pieces, mostly paintings, from c. 1400 were on display there. They were high and low in quality of painting techniques (I like to see the difference, also what was available back then), they were big and small (for example travel altars). Some were well known, like the portrait of Lijsbeth van Duvenvoorde, others less so (and therefor nice to see!).
Our little group stood out quite a bit, us being in our twenties and thirties among a sea of grey haired people. And because of our focus on the depicted clothing and accessories. Isis was on the hunt for frilled veils. Nijso was looking for leather objects, etc. We enjoyed ourselves a lot and were satiated with the images after a few hours.

One can ask oneself what the value is for us to look at fashion from around 1400, since we portray 1370 and yes there is a difference between the two. Upfront I had hoped there might have been more pieces on display of those earlier decades. Alas, the earliest often were from 1390.
There was one lucky strike though. The quadriptych of Mayer van den Bergh / Walters Art Gallery. This small altar from the Southern Low Countries was normally dated to c. 1400. But because it had been included in this exhibition and therefor re-examined, a new dating was concluded based on style: c. 1380. A whole lot more useful for Deventer Burgerscap then!

You Might Also Like

2 reacties | replies

Subscribe