Laat 14e eeuwse gebeden

Saturday, December 08, 2007

Twee jaar geleden poste Nijso dit al eens op onze yahoo group (ons interne groepscommunicatiemiddel) en ik was het al straal vergeten. Totdat Jan-Simon het laatst eens opdiepte uit het group-archief. Het leek me leuk de door Nijso gevonden gebeden op te nemen in de 'studies' sectie van de DB website en ze ook hier te melden.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Het 'Wees gegroet Maria'

Wes ghegruet maria uol ghenaden die heer is mit di
ghebenedijt bistu onder allen wiuen.
ende ghebenedijt is die vrucht dines bukes ihesus cristus Amen.

In het handschrift wordt dit meteen voorafgegaan aan het 'Onze Vader':

Uader onse die bist inden hemelen gheheilighet werde dijn name
tocomende sij dijn rike dijn wille ghewerde
alsoe inder eerden als inden hemele.
onse daghelixe broet ghif ons huden.
ende verghif ons onse schulden.
als wi uergheuen onse schulders.
ende en inleyde ons niet in becoringhen.
mer uerloes ons uan quade Amen.
Wes ghegruet maria uol ghenaden die heer is mit di
ghebenedijt bistu onder allen wiuen.
ende ghebenedijt is die vrucht dines bukes ihesus cristus Amen.

In Geert grote's vertaling wordt dit vervolgd met:

Ende en inleit ons niet in becoringhen.
Mer uerloes ons van quade Amen

Verderop in Geert Grote's getijdenboek worden nog meer smeekbedes aan Maria
gericht:

Bid uoer ons heilighe gods moder. Dat wi weerdich moten werden der ghelofnisse
cristi.

heilighe maria coem te helpe den ongheuallinghen.
help die cleynmodighen stercke die crancken.
bid voer dat ghemeyne volc.
sette di voer die clercscap sprec voer dat ynnighe wijflike kunne.
Here uerhore mijn ghebet.
ende mijn roepen come to di

Bron: Hs. 419 (783), Oostnederland, voltooid in 1398, nu in Münster.

Nijso Beishuizen

You Might Also Like

0 reacties | replies

Subscribe